art, blog, icelandic art

Hver er listinn……What is the Art?

Hver er listinn.


Ég skil ekki hvernig mér datt í hug að verða listamaður, ég veit ekki ennþá hvað list raunverulega er, fólk talar um slæma og góða list; ég reyni að fylgjast með; hvað er hvað, svo er þetta breytilegt á milli tímabila og hópa en einnig hefur tískan töluverð áhrif; það sem var hrein snild fyrir stuttu er ómöglegt núna, það er auðvitað ekki glæpur að skipta um skoðun en stundum verður maður soldið ringlaður. En markaðurin sem stjórnar sveiflum tískunnar er harður húsbóndi, ég hef sífelt minni áhuga á honum, en auðvitað þarf fólk að lifa og ég kvarta ekki, ég hef haft framfæri af því að búa til myndir sem engin veit fyrir víst hvort eru listaverk samkvæmt fræðunum eða bara eitthvað annað, hver veit?
Heillavænlegast er örugglega að halda sínu striki og vona að maður komist aftur í tízku eða eitthvað ef maður er bara ekki bara í tísku núna? Það geta samt verið ýmis vandamál á markaði draumanna því ef maður hefur ákveðin stíl er sagt að maður sé staðnaður en ef menn breytast mikið og hratt er sagt að þá skorti festu. Eitt er víst að ég er of seinn til að að hætta að munda pensilinn eða gera einhverjar stór breytingar, enda hef ég enn trú á að ég komist til botns í hvað þetta raunverulega er þ.e.a.s. listinn.
Ég held samt að listin færi okkur eitthvað sem er æðra en dægurþrasið, en listin getur fært okkur næringu fyrir sálina en sá hluti lífsins er mjög afskiptur á tímum peninga, hraða og streitu. Fegurð listarinnar opnar hjartað sem er mikilvægasta líffæri okkar.

What is the Art?

What is the Art?

What is the Art?


What is the Art?

What is the Art?

What is the Art

I do not understand how the idea came up of me ​​becoming an artist, I do not even know what art really is, people talk about bad and good art; I try to keep track; what is what, so this varies between diffrent times and groups, but it is also the fashion that has a considerable effect; what was great art a while ago can be impossible at now, it is of course not a crime to change your mind but sometimes you get a little confused. But the market that controls the fluctuations of fashion is our hard master, I am less and less interested in art world, but of course people have to make a living and I do not complain, I have been able to create pantings and prints, but no one knows for sure whether they are works of art or just something else, who knows?
Surely the most beneficial thing is to keep on working on Sea of light and color and hope that you get back in fashion or something, but maybe you are in fashion right now? There can still be various problems in our dreams coming true, because; if you have a certain style you are told beeing stagnant, but if you change style a lot and frequently they say you lack determination. One thing is for sure, I’m too late to stop painting, hold tigth the brush hardly doing any major changes, as I still have faith in my goal finding out what this really is, most propoply part of Icelandic art.
I still think that art brings us something higher than the craziness of evry day modern live, but art can bring us nourishment for the soul, but that part of life is very meddlesome in times times manipulated of money, speed and stress. The beauty of the arts opens our heart, which is our most important organ.

Haf ljóss og lita. Olía á striga 2020. 80x60cm.
Sea of light and color. Oil on canvas 2020. 80x60cm
Kyrralíf með hjarta.45x30cm 2021 Olía á striga 2020 .
Still life with heart.45x30cm 2021 Oil on canvas 2020.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.